Hva søker du etter?

Blogg

10 bevis på data som driver til finansiell vekst

21 juli, 2020

Det finnes en mengde forskning og anekdotiske bevis som viser at de som økonomisk sett presterer best, har kommet lengre i sin reise mot å bli en digital datadreven bedrift enn de som presterer dårligere økonomisk. Nedenfor har jeg sammenstilt en liste på ti bevis med lenker som kan hjelpe deg få et bedre inntrykk av hvor viktig fremgang på den datadrevne og digitale reisen er for å forbedre din økonomiske ytelse.

 1. Alle veier fører til en datadreven bedrift – en som er smidig, nyskapende og kundesentrisk nok til å overleve og trives i et stadig mer komplekst og konkurransedyktig miljø. Harvard Business Review
 2. Det er vanskelig å overvurdere viktigheten av en datastrategi i en AI-enabled verden, ifølge Mr. Ong, BCG. «The companies that best harness dta – they will be the winners.» The Economist
 3. I en studie utført av Deloitte svarte 82% av respondentene at de har opplevd økonomisk avkastning på investeringer knyttet til AI. For selskaper i alle bransjer er median-avkastningen på investeringer fra kognitive teknologier 17%. Deloitte

 4. Tre ganger økt lønnsomhet, anskaffelse av nye kunder, og produktivitet til ansatte (IDC, rapport US42988012). Selskaper som er datadrevne er mer produktive. McKinsey

 5. Big Data representerer et grunnleggende skifte i beslutningsprosesser for virksomheten.

  Cap Gemini

  «AI could boost average profitability rates by 38% in 2035»

 6. Utnyttelse av IoT har utviklet seg fra en tilkoblingsstrategi til en forretningstransformasjon strategi, og har beviste resultater, inkludert økt lønnsomhet. Mer enn syv av ti ledere krediterer IoT med å levere økte inntekter. For øyeblikket rapporterer 45% at IoT har bidratt til å øke deres fortjeneste med 1% til 5%, og ytterligere 41% sier at fortjenesten har økt med %% til 15% årlig. Forbes

 7. Nesten halvparten av lederne i en undersøkelse, 48%, sier at IoT har gjort dem i stand til å utvide innsatsen til en plattformmodell for et større samarbeid. Forbes

 8. Et flertall av alle selskaper som uttalte seg til Deloitte sa at AI-initiativer har tillatt dem å holde seg konkurransedyktige. 28% sa AI har «Utvidet et forsprang» og 9% sa at AI tillot dem å «hoppe foran». Deloitte

 9. AI kunne øke den gjennomsnittlige lønnsomhetsgraden med 38% i 2035, sier Accenture. AI forbedrer effektiviteten, behandlingshastigheten og transaksjonsvolumet for kundeinteraksjoner dramatisk. Nesten 90% av selskapene rapporterer raskere klageløsning, og over 80% sier at de forbedrer behandlingen av anropsvolum ved å bruke AI. Market Insider

 10. Bedrifter som bruker prediktiv analyse for å identifisere flyrisikofaktorer, kan forbedre kundebeholdningen betydelig. FedEx bruker data for å forutsi hvilke av kundene som vil mislykkes for en konkurrent med 60-90% nøyaktighet. Forbes