Hva søker du etter?

Blogg

9 eksempler på bedrifter som har skapt verdi fra sine data

7 juli, 2020

Selskaper med tradisjonelle forretningsmodeller blir utfordret av den eksepsjonelle veksten datadrevende plattformbaserte selskaper har vist. Mange selskaper med en mer tradisjonell forretningsmodell har blitt fortalt at hvis din virksomhet ikke er en plattform, burde du bekymre deg ettersom de ‘nye’ selskapene snart tar over.

Det er lys i enden av tunellen. Forskning viser at suksessen disse selskapene opplever handler om hvordan de tolker og bruker data for å skape verdi enn om den nye forretningsmodellen. Dette er gode nyheter for de med en mer tradisjonell forretningsmodell, og noe som ikke kan erstattes med en cloud-basert tjeneste.

Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men det selskaper med en tradisjonell forretningsmodell trenger å gjøre, er å finne ut hvordan deres data kan differansiere dem fra andre og skape relevant verdi for kunder og partnere. Er bruk av data av interesse for våre kunder? Hvordan kan betalingsdata redusere churn rate? Målet er å revitalisere virksomheten ved å bli mer proaktiv og mer nyttig for kunder og partnere, noe som vil drive lønnsomhet og en bærekraftig vekst.

En modell som kan være fin å bruke for å finne ut hvor du skal fokusere er «Power of Flows». Denne ble laget for noen år siden av to seniorkonsulenter ved Deloitte. De hadde lagt merke til at noen selskaper hadde verdier som var skjult fra selskapets balanse. Aksjemarkedet evaluerte dem høyere enn forventet. Forskernes konklusjon var at verdien disse selskapene hadde, var en evne til å forme virksomheten rundt data.

Eksempler på hva det betyr å utnytte data og data flow

Nedenfor har jeg satt sammen ni eksempler som illustrerer hva det egentlig betyr å «leverage data and data flows» og hvordan data kan øke kundens verdi forbi den monetære.

  1. Findus har et mål om å fryse sine erter få timer etter de har blitt høstet. Pervas har derfor designet og implementert en software plattform som knytter sammen rutiner for å så, høste, planlegge, og overvåke i ett og samme system. Denne løsningen muliggjør real-time prising basert på tilbud og etterspørsel.
  2. Implementering av nytt ERP system (Dynamics AX) i hele bransjegruppen som et ledd i implementeringen for den nye digitaliseringsstrategien for Vapo, vil gjøre det mulig for dem å forbedre fleksibiliteten i produksjonen og skape høyere effektivitet i viktige prosesser. Priser i sanntid blir aktivert, samt et mer robust grensesnitt for å integrere nye leverandører av råstoff.
  3. ASSA har implementert en løsning hvor de kan invitere nye kunder til å gå «inni» 3D-tegningene av et nytt produksjonsanlegg. Dette gjør at ASSA kan invetere kunden tidligere i prosessen, og dermed forstå hvordan de kan forbedre fabrikkoppsettet og gjøre prismodellen mer fleksibel. Løsningen er basert på Oculus Rift programvare og Semcon IT konsulenter.
  4. Maersk utfører prediktivt vedlikehold som sparer hele forsendelser fra å, for eksempel, råtne eller bli skadet. Ericsson har sammen med AT&T utstyrt hundrevis av containerskip fra Maersk med tilkoblede enheter. Disse enhetene sender statusoppdateringer av containerapparater som vifter, kjølere og beholderens posisjon til et sentralt datahub. Denne datahub’en kan nås fra Maersk sitt hovedkontor og på skipet.
  5. Et diabetesverktøy av Karolinska analyserer pasientens glukosedata gjennom en sensor i overarmen og beregner individualiserte anbefalinger for dose av insulin. Løsningen er basert på data mellom pleier og pasient.
  6. Triggerfish er et unikt sensorinnstøpt kontaktlinsesystem som Sensimed utviklet for å forbedre håndteringen av glaukom. Ved å kombinere en fullt integrert sensor og telemetri gir den en trådløs en trådløs automatisert registrering av kontinuerlige okulære dimensjonsendringer i løpet av 24 timer. Denne er FDA godkjent.
  7. DeLaval DelPro programvaren kobler oppdrettsutstyr, kyr og bonde til ett økosystem. Bonden får sanntidsinformasjon om storfe, status på alt av maskineri og kvalitet på produktet. Alle disse aspektene kan kontrolleres fra en smarttelefon eller datamaskin. Bruksdata blir omgjort til individuell rådgivning til alle brukere av programvaren.
  8. Internett-tilkoblede testbiler som rapprorterer informasjon til ingeniører gjør det mulig å utvide omfanget av testene. Dette gjelder å utvide geografisk omfang, generering av bruksdata og bygge merkevarekjennskap blant eksisterende og potensielle nye kunder.
  9. Tjeneste for sending av bilder av mistenkelige føflekker, fregner og lignende til medisinsk fagpersonell. Selskapet leverer appen Hüd. Tillater full deltakelse, reseptbelagt bruk av data og AI-genererte priser i sanntid, avhengig av intervensjonsomfang.

Radar Ecosystem Specialists har hjulpet oss å finne disse eksemplene fra hele verden. Power of Flows er et konsept utviklet av John Hagel og Paul Sallomi fra Deloitte.