Hva søker du etter?

Case

Gjennom AI løfter vi journalistikk til et nytt nivå

Oppstart av samarbeid med Pedab, IBM og Visito for iTromsø og Polarismedia

Visito ble en offisiell partner av Pedab i 2023.
Visito har siden oppstart hatt stor nytte av samarbeidet med Pedab og IBM. I de første fasene før prosjektet var det både tilvenning og kunnskapsheving for Visito inn mot IBM tjenester og systemer. Dette har Pedab og ressurser fra IBM vært enormt hjelpsomme med – både når det gjelder IBM Partner funksjonaliteter og IBMs sky- og økosystem.

Innsikten som Pedab, og kontakter Visito har fått gjennom dem, har bidratt med har hjulpet oss å levere verdi til kunden i prosjektet fra startskuddet. Vi har blitt onboardet raskt, fått kjappe tilbakemeldinger og nyttige gjennomganger. Ikke minst er vi blitt inkludert i et større økosystem som kan lede til flere gode samarbeid.

Prosjekt i en tidlig fase er helt avhengig av lagspillere og kompetanse
Visito fikk være med på prosjektet allerede før partner status var fullstendig på plass, noe Pedab og IBM var med på å fasilitere. Dette lot oss komme tett på iTromsø og deres mål og utfordringer tidlig. Vi har derfor knyttet gode relasjoner med dem, fått en dyp forståelse for prosjektets målsetninger og dagens arbeidsflyt. I samme prosess har vi blitt kjent med dyktige ressurser fra IBM som bidrar til stor kunnskapsdeling og engasjement.

Verdien er frigjøring av tid som kan brukes på andre viktige ting og økt kvalitet

Avisen i Tromsø, en del av Polaris Media Nord-Norge og en av de ledende avisene i Nord-Norge, er glade for å samarbeide med IBM om å gjenskape måten tradisjonell journalistikk blir gjort på og styrke journalistene våre ved å utnytte IBM-teknologi og store språkmodeller ( LLM).

En av de mange utfordringene journalister står overfor i dag, er å tyde hva som kan være av nyhetsverdi og relevant for leserne våre. Vi bruker utallige timer på å sortere og lese offentlige dokumenter. Med IBMs Al-teknologi og generative Al kan vi nå raskt få en prioritert liste over dokumenter, der hvert dokument er rangert etter en modell basert på tilbakemeldinger fra brukere, beriket med nøkkelinnsikt og oppsummert i noen få korte setninger.

Ved bruk av maskinlæring har prosjektet kuttet mye tidsbruk, og samtidig gitt journalister mer, raskere og dypere innsikt i kommunenes byggesaker. Forskningsprosessen, der journalister manuelt måtte lese gjennom arkivene og sjekke hvert dokument hver dag, tok tidligere en time til halvannen time. Det kan noen ganger være så mye som 100 dokumenter for en gitt dag.

Nå tar det journalisten mellom 10 til 15 minutter og bare en håndfull dokumenter å lese. I tillegg var den manuelle sjekkingen en feilutsatt prosess, som ofte førte til at redaksjonen gikk glipp av interessante nyhetssaker. Løsningen er mye mer nøyaktig og plukker ut historier avisen ellers ikke ville funnet. Suksessen har vært stor for en avis og prosjektet er nå skalert opp med mål om å rulle det ut til rundt 50 aviser, som ytterligere kan bidra til innsikt for lokaldemokratiene rundt i landet. Lokalt har nemlig Byggebot ført til produksjon av langt flere nyheter om planlegging og utvikling, og holder publikum informert om hvordan byen vår utvikler seg og senker terskelen for deltakelse i de demokratiske prosessene som former byen.

En del av et økosystem
Våre egne konsulenter; utviklere, designere, arkitekter og prosjektledere får gjennom samarbeidet lært mye om metode, verktøy, IBMs skyløsning og journalistikk – i et enormt spennende satsningsområde. De ansatte i Visito som arbeider aktivt inn i samarbeidet opplever å være investert i prosjektet og samarbeidet, samt en ansvarsfølelse og et personlig engasjement som er svært positivt.

Basert på det gode samarbeidet mellom iTromsø og Polaris Media sammen med Visito og IBM med stor bistand fra Pedab er vi sikre på at flere muligheter vil oppstå, både for videre satsning i dette prosjektet som vi har enorm tro på, og andre spennende AI- og automatiserings-prosjekter

Kontakt oss for mer informasjon

Theresa Brynildsen, Business Development Manager Software

Kontakt