Hva søker du etter?

Case

Telemedisin - Fremtidens pasientovervåkning inntar helsevesenet.

Hva var utfordringen?

Se for deg at du har en kronisk lidelse som kols, diabetes eller hjertesvikt, og trenger regelmessig medisinsk oppfølging. Se for deg å kunne få nødvendig medisinsk tilsyn hjemme hos deg, hver dag. Se for deg hvilken sikkerhet det ville være å vite at helsetilstanden din kan overvåkes og evalueres hver dag uten å måtte oppsøke lege eller innlegges på sykehus.

Hvilken løsning valgte de?

Siemens Healthineers tilbyr et system for oppfølging av pasienter med forskjellige kroniske lidelser der pasienten selv gir regelmessige rapporter om helsetilstanden direkte til kommunens helsepersonell. Thorvald Floden hos Siemens Healthineers forklarer: “Det hele kommer i en koffert som inneholder en tablett og hva som trengs for måleutstyr, f.eks. pulsoksymeter, blodtrykksmåler, blodsukkermåler, vekt eller termometer. Hjemmesykepleie leverer kofferten hjemme til pasienten og gir opplæring, som i parentes er en veldig enkel affære, fordi systemet er intuitivt og har et tydelig brukergrensesnitt.

Hva var resultatet?

Pedab har designet og levert UEM (Unified Endpoint Management) -systemet, som er det sentrale verktøyet som kontrollerer bruken av nettbrettet. Det viktigste har vært å gjøre bruken så enkel som mulig for pasienten. Det betyr at nettbrettet er dedikert til dette ene formålet og ikke kan brukes til nettlesing eller noe annet. Videre betyr det at brukerne bare ser nøyaktig hva de trenger - det er ingen tekniske utfordringer eller kompliserte prosedyrer. Når styret er registrert i systemet, er det klart til bruk og pasienten kan begynne å rapportere til det sentrale helsevesenet i kommunen.

Vil du lære mer?

Les hele historien

Les mer