Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes

Compute

Compute

I det stadig utviklende landskapet innen IT, spiller compute en sentral rolle i å forme nåtiden og fremtiden for teknologiske fremskritt. Fra kunstig intelligens og big data-analyse til cloud computing og vitenskapelige simuleringer, har konseptet data blitt en unnværlig kraft som driver innovasjon og tvers av bransjer.

Datakraft er drivkraften bak den raske utviklingen av IT, som åpner nye muligheter og styrker innovative løsninger. Fra AI til big data-analyse til cloud computing og vitenskapelig forskning, den transformative effekten av databehandling er tydelig på tvers av alle domener. Når vi ser på fremtiden, vil utviklingen av datateknologi forme IT-landskapet, og føre oss mot en mer intelligent, tilkoblet og effektiv verden.

Hos Pedab kan vi tilby tradisjonell x86-arktitektur så vel som IBM Power-løsninger for å kunne lage den beste løsningen for dine behov.

quote

Kontaktpersoner Infrastruktur

Bjørn-Ove Eng

SOLUTION SPECIALIST IBM HARDWARE

Marius Midtskogen
Marius Midtskogen

Solution Specialist IBM Hardware

Helle Dahlberg
Helle Dahlberg

Solution Specialist IBM Hardware

Henrik Schive
Henrik Schive

Sales Manager Infrastructure Development