Hva søker du etter?

Blogg

Endepunktssikkerhet som får hackerne til å kapitulere

6 mars, 2019

Situasjonen for dagens ansatte er at de benytter Windows PC’er, Mac’er, iPad og mobil gjennom arbeidsdagen som også kan foregå på seminarer, konferanser, i møter, hjemme i egen bolig eller på reise. For at dette skal fungere kobler man seg oppvia mobilnett eller wifi der man til enhver tid er.

Applikasjonene som benyttes ligger oftere som skybaserte løsninger enn der firmaet har adresse. Fordelen med dette er høy tilgjengelighet og effektivitet samtidig som det gir en del sikkerhetsmessige utfordringer. Samme ansatte skifter mellom å koble seg opp i mer eller ukjente nettverk før de igjen er bak brannmur og er internt oppkoblet på kontoret.

De som kan utgjøre en trussel mot den ansatte og firmaet benytter stadig nye metoder for å infisere endepunktene for deretter å kunne komme seg videre i firmaets nettverk, servere og andre enheter (IoT). Visste du at Active Directory er en av de viktigste «hjelperne» til angriperne?

I et slikt scenario er det svært viktig å ha oppdatert og god sikkerhetsløsning på endepunktene for å unngå å bli infisert og få varsling når det skjer noe som ikke er normalt.

Symantec har vært og er største aktør innenfor endepunktssikring og kommer nå med sin versjon 15. Den er fullt skybasert for den som ønsker det, for best mulig sikkerhet og fleksibilitet. Den gir også fordelen av at organisasjonen kan utvide med  stadig mer sikkerhet og funksjonalitet gjennom løsninger som er knyttet mot endepunktløsningen og har nytte av å kunne se et helhetlig bilde av det som skjer.

Visste du at flere malwaretyper inneholder kode som «if Symantec then exit»? Dette er ikke fleip, flere av de mest kjente og fryktede gir seg om Symantec er installert, de vet godt hva teknologien er god for.