Hva søker du etter?

Blogg

Er du klar for en robotkollega?

18 januar, 2019

I dag er det vanskelig å komme unna informasjon om digital transformasjon og distrupsjon. Budskapet er overalt, og det er ingen tvil om at det er viktig. Ett av områdene som har fått mye oppmerksomhet de siste årene er RPA.

For noen år tilbake var outsourcing på agendaen, nå gir roboter noen av de samme effektene og konkurransefordelene, men man har bedre kontroll på prosessene. Dette har fått betegnelsen «Botshoring». 

McKinsey har gjort flere omfattende studier av potensial ved automatisering. De ser at omtrent 60% av alle jobber vil bli påvirket.

Analyseselskapene har skrevet mye om fremtidens arbeidsplasser. Alle er enige at mange jobber og oppgaver endres eller forsvinner. Men det er viktig å se på dette som en mulighet. Fordelen er at mange av de typiske oppgavene er repetitive. Oppgaver som datamaskiner i utgangspunktet er mye bedre på en oss mennesker. 

Ifølge McKinsey & Company kan opptil 45 % av oppgaver mennesker gjør i dag kan bli automatisert med dagens teknologi, og videre 70-80% av typiske regelbaserte prosesser kan bli automatisert. 

Men det handler ikke om at jobber skal elimineres, men heller at vi som arbeidstakere får en robothjelper. Og på samme tid tilpasses jobbroller til den nye fremtiden, som også betyr at arbeidsoppgaver blir tilpasset og vi kan fokusere på mer givende og utfordrende oppgaver. 

Kopiere tekst, lime inn, store regneark og flere systemer?

Gjentagende arbeidsoppgaver som stjeler tiden din? Her kan RPA enkelt automatisere oppgavene og prosesser på kort tid, uten endringer til eksisterende infrastruktur. Du kan teste selv her.

IBM tilbyr en løsning basert på den en av de ledende aktørene innen RPA, Automation Anywhere. Programvaren IBM Robotic Process Automation Express Platform (RPA) kan kjøpes på en månedlig leiemodell. Dersom man ønsker funksjonalitet som for eksempel smart dokumentgjenkjenning kan dette også legges til. Se en kort video som forklarer dette her.

RPA handler om å automatisere oppgaver og prosesser, og simulerer det et menneske gjør. For å gjøre prosessen fullt automatisert trenger man også flere elementer, som programvare for å lese, forstå, og lagre informasjon. I tilegg vil utstrakt bruk av kognitive tjenester (AI) være viktig for å forbedre prosessene, samt gjøre avvikshåndteringen smartere.

Her finner du tilgang til en gratis versjon av IBM RPA.