Finansiering

Vi hjelper våre samarbeidspartnere og kunder med å gjøre sine IT-investeringer så lønnsomme som mulig.

En fullverdig løsning for sluttkunden

Ved å tilby skreddersydde finansieringsløsninger hjelper vi våre samarbeidspartnere og kunder med å gjøre sine IT-investeringer i datasentre, infrastruktur, forretningsløsninger og datamaskiner så lønnsomme som mulig.

Konkurransedyktige priser

Gjennom tett samarbeid med ledende aktører innen finans og forsikringsnæring er vi i stand til å finne den beste økonomiske løsningen som dekker dine behov.

Våre partnere og kunder velger finansiering av forskjellige grunner:

  • Bedre likviditet; Å bruke egne penger på kjernevirksomhet gir bedre avkastning enn det man betaler i rente. Det å ha egne penger tilgjengelig gir deg lettere tilgang på lån og andre finansieringsløsninger hos banker etc.
  • Raskere kostnadsføring; Ved leie kostnadsfører man hele investeringen over leieperioden. Investering føres som en driftskostnad. Du avskriver raskere en ved kjøp, lån etc. Gir en høyere utgiftspost som kan rekkes fra på resultatet og du oppnår dermed en lavere beskatning.
  • Kostnadskontroll; kjent månedlig kostnad, som kan reguleres inn i en ny løsning og samme månedlig kostnad. Oppgraderinger gir små økninger. Gir muligheter til å handle det man ønsker.
  • Fleksibilitet –Ved å leiefinansiere oppnår du en bedre effektivitet da du hele tiden har mulighet til å oppgradere til nyeste teknologi.

Her er faktorer som kan brukes til å estimere priser på prosjekter

2 års løpetid = 4,39%
3 års løpetid = 3,01%
4 års løpetid = 2,32%
5 års løpetid = 1,90%

Eksempel: kr 271.456,- over 4 år regnes slik
kr 271.456,- x 2,32% = Kr 6.298,- pr mnd.

Om du har spørsmål rundt finansiering i Pedab, kontakt oss gjerne:

 

Ditt navn (påkrevd)

Din e-post (påkrevd)

Gjenta e-post (påkrevd)

Emne

Din melding