Hva søker du etter?

Blogg

For å bli en datadrevet organisasjon trenger du datakyndige medarbeidere

15 september, 2020

«Innen 2023 vil evnen til å lese, forstå, opprette og kommunisere basert på data være en uttalt og nødvendig egenskap for å skape forretningsverdi, noe som bevises av det faktum at over 80% av data- og analysestrategier og endringsledelsesprogrammer inneholder denne evnen» Gartner 2019

I et datadrevet selskap vil data, fakta og innsikt bli gjort tilgjengelig for alle i hele organisasjonen og være en del av bedriftskulturen uavhengig av nivå.

Så hva har dette å gjøre med datakompetanse?

La oss si at du har et selskap med store mengder data og at du har tatt en strategisk beslutning om å bruke dataene og analysene til å ta bedre beslutninger. Hvis du er som de fleste andre selskaper, vil du starte med et lite, begrenset pilotprosjekt. Fra de erfaringene du gjør deg i pilotprosjektet vil du så fortsette prosessen, men du vil snart oppdage et stort problem.

Les mer om den datadrevne og digitale reisen på Pedab.no.

Du vil innse at for få ansatte i organisasjonen din vet hvordan de skal bruke og tolke data. Ansatte er usikre på hvordan de kan trekke konklusjoner og mangler evnen til å stille de riktige spørsmålene. Dette betyr at det er på høy tid å investere i å øke ansattes «datakompetanse» – det vil si evnen til å lese, forstå, skape og kommunisere basert på data.

Datakompetanse kan høres litt vanskelig ut. Men vær trygg, jeg snakker ikke om å lære hele organisasjoner hvordan man lager matematiske formler og bygger statistiske modeller. Det jeg snakker om handler om den menneskelige nysgjerrigheten som hver og en av oss har. Vi skal oppfordre ansatte på alle nivåer til å tenke gjennom hva data betyr, diskutere, eksperimentere og teste hvordan data kan brukes.

«Ledere bør lede og oppmuntre til eksperimentering og bruk av nye analytiske verktøy, modeller og teknikker – dette muliggjør mer innsikt og flere tjenester…» Deloitte

Alle trenger å ha en generell evne til å stille de riktige spørsmålene og forstå hvilke data som er relevante.

«Endre bedriftskulturen ved å prioritere datadrevet orientering,» sier Gartner. Ettersom datakunnskaper blir avgjørende for nesten alle roller i alle organisasjoner, ikke bare for forretningsanalytikere og data scientists, må dette omfatte de fleste, om ikke alle, ansatte. Igjen, alle trenger ikke være i stand til å teste hypoteser eller validere data, men en generell evne til å stille de riktige spørsmålene og forstå hvilke data som er relevante, vil bidra betydelig til organisasjonens prosess med å bli datadrevet. I en Forrester-blogg skriver Jennifer Belissent:

«Ettersom bruk av data i beslutningsprosesser fremdeles er under 50%, er det virkelig på tide å fremme datakunnskap.»

Over tid vil organisasjonen bli vant til å bruke data når de tar viktige beslutninger. Ikke bare vil ansatte se etter data, de vil også være dyktige nok til å vurdere og være kritiske til dataene i stedet for å godta dem uten videre. Josh Bersin og Marc Zao-Sanders skriver:

«Ettersom AI blir en mer avgjørende del av virksomheten, har alle ansatte et økende behov for å forstå hvordan, og bør utfordre resultatene av algoritmene, fremfor å anta at systemets anbefalinger og beslutninger alltid er riktige.»

Jeg er overbevist om at ved å bruke den menneskelige nysgjerrigheten som hver av oss har og samtidig øke datakunnskapen, kan man oppnå store gevinster innen innovasjon, demokratisering på arbeidsplassen og forbedring av kundeopplevelsen.