Norges største Power-house!

Pedab befester sin posisjon i det nordiske markedet som spesialister på IBMs plattformer, og har utvidet bemanningen på IBM Power Systems plattformen både på teknisk kompetanse og på salg.

I en samarbeidsavtale med IBM Norge har Pedab inngått avtale om overføring av to senior ressurser fra IBM til Pedab for å styrke Pedabs team og øke kapasitet på salg, design, leveranse og konsulentbistand på Power Systems. Disse to ressursene er Rune Nondal på salg og rådgivning, og Morten Vågmo på design, presale og konsulentbistand.

For å sikre at våre partnere og kunder har tilgjengelig den beste kompetanse, samt ha sparringpartner med egne ressureser, har Pedab også styrket vår kapasitet og bredde på «IBM i». Pedab har fra mai 2018 to nye ressurser for design, rådgivning, konsulentoppdrag og prosjektledelse for løsninger med IBM Power Systems. Med ansettelse av Helle Koppang og Kari Strømstad har Pedab sikret kunder og partnere tilgang noen av norges mest erfarne systemkonsulenter innen «IBM i» – være seg oppgraderinger, installasjoner, høytilgjengelighetsløsninger og best practice på drift og overvåking.

Pedab har nå et høyt sertifisert og dedikert team som teller 10 personer med mer enn 150 sertifiseringer på IBM-løsninger, og kan med rette kalle seg Norges største Power-house! Med disse nyansettelsene til å komplettere eksisterende bemanning utfører Pedab bistand i alle ledd på infrastuktur og drift på IBM Power Systems og Storageløsninger.


VÅRE NYANSATTE

Rune Nondal:

Rune har jobbet på heltid med løsningsdesign og salg av IBM Power Systems fra 1998. Han startet sin karriære innenfor denne plattformen hos Merkantildata med ansvar for de største kundene i Norge. I perioden 2000 til februar 2018 har Rune jobbet som fagspesialist, løsningsdesigner og fagselger i IBM Norge. Rune er siden oppstart med denne plattformen i 1998 sammenhengende salgssertifisert  på Power Systems i henhold til IBMs Specialist sertifisering-program.

Rune har tradisjonelt jobbet med løsningsdesign for små og store installasjoner med fokus på AIX, og de siste årene har også løsninger med Linux på Power blitt populære. Installasjonene har i stor grad vært databaser og ERP systemer, med hovedvekt på virtualiserte løsninger for SAP og Oracle. I Linux porteføljen omfattes ofte andre programmer og databaser fra OpenStack som f.eks Maria DB og PostgreSQL. Runes kjernekompetanse er IBM Power servere med AIX og/eller Linux, virtualsiert med PowerVM. I tillegg kommer tilstøtende produkter som PowerSC (sikkerhet), PowerHA (høytilgjengelighet) og PowerVC (serveradministrasjon).

Morten Vågmo:

Morten har jobbet kontinuerlig med AIX og Power Systems siden lansering 15. februar 1990 (en torsdag), og jobbet frem til 1. mars 2018 i teknisk salgsstøtte hos IBM Norge Systems med utforming og veiledning av Power baserte løsninger. Han har spesiell fokus på AIX og PowerVM (Power Virtualisering) rådgivning og implementering. Morten er medforfatter av flere IBM Redbooks innenfor virtualisering på IBM Power Systems. Han holder innlegg på Internasjonale tekniske konferanser. Morten er sivilingeniør innen feltet marine konstruksjoner. Morten jobber med design, rådgivning, teknisk implementering, vedlikehold og som teknisk ansvarlig overfor kunder.

Helle Koppang:

Helle har jobbet med IT siden 1985. Allerede i 1987 begynte hun å jobbe med S/38 som er forgjengeren til den serverplattformen som i dag heter IBM Power Systems med «IBM i» (tidligere kalt AS/400, iSeries og System i). Helle har jobbet som konsulent siden 1997, og kom til Pedab fra en stilling som systemkonsulent i IBM. Helle har dyptgående teknisk kompetanse på IBM Power plattform, med dokumenterbar kontinuerlig kompetanse med IBM sertifiseringer siden 1998, totalt 23 frem til i dag (lansering av Power9). Utover IBM sine sertifiseringer på Power plattformen er hun også sertifisert på katastrofe gjenopprettings- og speiling programvaren Mimix fra Vision Solutions. Helle jobber som teknisk spesialist, utførende konsulent og rådgiver, med hovedvekt på IBM Power Systems med «IBM i». Hun har lang erfaring med partisjonerte og virtualiserte løsninger med SAN, i tillegg til de tradisjonelle løsningene med interne disker. Helle har også god kunnskap om IBM sine lagringsløsninger og har ekspert kompetanse på optimalisering av disse mot IBM Power servere. Helle jobber med nyinstallasjoner, oppgraderinger, feilretting og vedlikehold av speiling- og høytilgjengelighetsløsninger med Mimix. Hun har også god kunnskap om IBMs Power HA speilingsløsning.  Helle har også jobbet i flere prosjekter hvor Mimix har vært benyttet for migrering til ny plattform med minimal nedetid.

Kari Strømstad:

Kari har solid IT kompetanse på drift og som konsulent på IBM Power plattform med mer enn 30 års erfaring. IBM Power Systems har hun jobbet kontinuerlig med siden 1987. Kari startet sin yrkeskarriere hos Brødrene Dahl AS og var en av de første i Norge som fikk installert AS400. Arbeidet omfatter IT Operations, System Administration/System Management, sette opp og automatisere overvåking, samt etablere høytilgjengelighets- og katastrofeløsninger. I tillegg er Kari erfaren i rollen som teknisk kundeansvarlig med direkte involvering i salg og rådgivning, såvel som å lede prosjekter hvor IBM Power Systems er involvert. Prosjekter har bl.a bestått i å etablere nye kunder, migrering av servere fra kundens lokaler eller fra en datahall til en annen for eksisterende kunder, etablering av 2- og 3-lokasjons løsninger, generelle oppdateringer såvel som fullstending implementering av nye løsninger. Kari har jobbet over lang tid med flere av de største kundene i Norden, så vel som mange kunder i SMB-segmentet. Høy kundetilfredshet og gode tilbakemeldinger kjennetegner Kari sitt arbeid.