Hva søker du etter?

Blogg

Hva er datasikkerhet?

4 oktober, 2019

Datasikkerhet handler om å beskytte din data mot angrep. Informasjon i digital form skal kunne lagres trygt og overføres via nettverk mellom flere mulige lagringssteder uten at informasjon går tapt, blir lest, kopiert eller endret av uvedkommende.

Datasikkerhet kan benyttes gjennom en rekke teknologier og teknikker, som blant annet administrativ kontroll, fysisk sikkerhet, logiske kontroller, organisatoriske standarder og andre teknikker som begrenser tilgang til uautoriserte eller ondsinnede brukere og prosesser. Datasikkerhet er ikke alt du trenger av IT-sikkerhet, men er en metode for å evaluere og redusere risikoen som følger med lagring av data.

Det omhandler altså å beskytte data mot uautorisert tilgang, sørge for at ingen data mistes og hindre at uvedkommende får kjennskap til eller mulighet til å endre på data. Som fagområde knyttes datasikkerhet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet: at informasjon og informasjonssystemer kun er tilgjengelige for de som skal ha tilgang, at de er korrekte, gyldige og fullstendige, og er tilgjengelige innenfor de tilgjengelighetskrav som er satt.

Hvorfor er datasikkerhet viktig?

Det er ikke lengre et spørsmål om, men heller når en bedrift blir utsatt for et dataangrep. Bedrifter, store som små, blir stadig mer avhengig av IT-systemer som i stadig større grad håndterer kritisk informasjon. Det er derfor viktig å ta alle mulige forhåndsregler for at disse dataene skal ligge trygt hos deg og ikke leses eller endres av uvedkommende.

Digitaliseringen har ført til store kompetansehull rundt bedrifters IT-sikkerhet, og det trengs nå mer bevissthet. Det er svært få som er klar over hvor sårbar din bedrift faktisk er. Bedriften din kan tape mye på å bli hacket, både penger og i form av tapt virksomhet.

Hva kan du gjøre?

Pedab har sammen med Tussa utviklet en unik sikkerhetstjeneste. Vi har sammen bygget en løsning som overvåker kundens infrastruktur og fanger opp uregelmessigheter i logger og datatrafikk. Systemet identifiserer ekte trusler og neglisjerer falske alarmer. Våre analytikere tar hånd om de ekte truslene, melder fra og rydder opp sammen med Tussas medarbeidere.

«Det er lenge siden brannmurer og spamfiltre ga sikkerhet mot dataangrep. Dagens trusselbilde handler om helt andre ting, og det har vi tatt konsekvensen av.»
Norodd Dyrhovden, salgs- og produktsjef i Tussa IKT

Hjertet i denne løsningen er Tussas nye datasentre – et moderne, miljøvennlig anlegg som ble ferdigstilt i 2015. Alle data befinner seg dermed her i Norge, og ingenting forlater landet.

 

Sikkerhet i alle verdens hjørner_blå