Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes

Data & analytics

Data & analytics

Utnytt verdien av data

Tilgang på moderne applikasjoner og kvalitetssikrede data er avgjørende for transformasjoner på alle nivåer i en bedrift.

Å få oversikt og kontroll på bedriftens data, både strukturert og ustrukturert, er første skritt på veien. Det er kun ved å strukturere og automatisere data at organisasjoner kan få den innsikt som trengs for å hente ut verdi av sine data. Å ha tilgang til riktig data til enhver tid, og kunne gjenopprette den når den er mistet eller skadet, kan være avgjørende for hvor suksessfull organisasjonen blir.

Å ha pålitelig data fra en rekke kilder er fundamentet for en datadreven organisasjon. Å stole på den dataen du har uten reservasjoner gjør at du kan opprettholde en rask og stødig fremgang. Dersom dine data ikke har god nok kvalitet blir den verdiløs, eller i verste fall skadelig. Derfor er Data Management ikke lengre et smalt fagfelt, men blitt en topp prioritering for ledere i å sikre organisasjonens langsiktige eksistens.

Mange organisasjoner har prioritert å samle store mengder data. Da er det viktig å sørge for å ha en plan på hvordan best mulig administrere denne dataen. Verdien og fordelene til dataen står i fare for å gå tapt dersom dataen er lagret flere steder uten riktig kvalitet, struktur og kontroll.

En plan for data management

Din plan for administrering av data vil utgjøre en solid plattform for videre arbeid. Data Management involverer en rekke oppgaver, retningslinjer, prosedyrer og praksis. Omfanget er bredt og spenner seg i alt fra oppretting og vask av data til visualisering, oppnåelse og ødeleggelse av data – på et sikkert, effektivt og kontrollert vis.

Våre ressurser

Pedab mener at Data Management er nøkkelen til en suksessfull digital transformasjon. Vår erfaring, kombinert med vårt økosystem, hjelper deg å planlegge, administrere og kontrollere dine data. Vi er stolte av å jobbe med noen av de mest innovative teknologiene i markedet, og kan sette sammen  kommersielle modeller og løsninger som er i henhold til dine prioriteringer.

quote

Vi ønsker å komme i kontakt med deg!

Kontakt oss
Gro Benjaminsen

Country Manager Norway