Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes

Data & analytics

Data & analytics

Nye forretningsmodeller

Vi tror at den eksponentielle veksten av datakraft og nye teknologier vil åpne for nye, lønnsomme og fantastiske muligheter og omforme alle bransjer på måter vi knapt kan forestille oss. Ved å sette sammen forskjellige typer data blir det mulig å skape nye tjenester som ikke finnes i dag. Organisasjoner må adressere disse mulighetene på sin unike måte.

De fleste organisasjoner starter sin transformasjonsreise mot å bli mer datadrevne og digitale med å validere sin forretningsmodell. Dette er en prosess hvor du spør deg selv om det er nye måter å levere, skape og oppnå verdi; for deg, dine konkurrenter og disruptive nykommere.

Teknologi som kunstig intelligens, IoT og Blockchain gjør det mulig for bedrifter å tilby alt fra et mer personalisert produkt til å vedlikeholde økosystemer.

Parallelt vil IT leverandører ha utviklet sin måte å selge IT, noe som åpner for mer fleksible og verdibaserte kommersielle modeller. Noen organisasjoner bruker teknologi til å forbedre eksisterende modeller, mens andre gjør mer grunnleggende endringer.

Det er mange måter å starte prosessen på. Det som har en tendens til å inspirere mest og sørge for mest fremgang, er å starte ved å se på dataene dine på tvers av organisasjonen og funksjonene. Her er det viktig å være åpensinnet, nysgjerrig og interessert i hva dataen forteller deg. Maskinlæring er en utmerket kilde til innovasjon. Behov blir ofte identifisert gjennom ineffektivitet og vil lede deg dit du burde begynne.

Start med et lite prosjekt

I de fleste organisasjoner kan data bli funnet i siloer, for eksempel i forskjellige kilder. Å kombinere data fra disse forskjellige kildene i en enkel, enhetlig visning, på en automatisert måte, vil låse opp den virkelige verdien dataen din har. Det vil også gjøre det mulig for dine team å bruke tiden sin på å utføre bedriftens kjerneprosesser som øker den totale produktiviteten. Å kombinere data på nye måter er grunnlaget for innovasjon.

For å starte din reise til å bli datadrevet anbefaler vi at du identifisere små prosjekter som er i tråd med bedriftens overordnede strategi. Se etter team hvor kulturen er riktig. De teamene du velger å jobbe med burde ha en genuin interesse for innovasjon og evne til å tenke på nye måter. De burde også vise en ekte tillit til teamarbeid og samarbeid. Vi anbefaler også at du prioriterer prosjekter som har en stor sannsynlighet for tidlig gevinst. Suksess driver organisatorisk selvtillit, og vil tiltrekke seg flere avdelinger.

Invester i teknologi plattformer som gjør det mulig å fokusere på kjerneforretningen og å skape verdi for dine kunder. Dette vil tillate deg å automatisere internt, samtidig som du forbereder deg på fremtidig vekst. I de fleste tilfeller må du investere i komplementære løsninger som inkluderer de nyeste teknologiene.

Våre ressurser

I Pedab har vi tro på at teknologi og data er kjernen i all ny forretningstransformering. Med vår erfaring, sammen med vårt økosystem, kan vi hjelpe deg i begge disse områdene. Vi er stolte av å jobbe med noen av de mest innovative løsningene på markedet, og kan lage løsninger og kommersielle modeller som er i henhold til dine prioriteringer.

Gro Benjaminsen

Business Unit Manager Software