Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes
Hva gjør vi

IT-sikkerhet

Oppdager uvanlige mønstre og kartlegger sikkerhetsgapet

SLIK SKAPER VI VERDI

Å innføre effektiv IT-sikkerhet hos bedrifter er i dag spesielt utfordrende da det finnes flere enheter enn det er mennesker. Hackere blir mer og mer innovative. Brannmurer og antivirus forhindrer ikke avanserte cybertrusler, og ofte vet ingen i organisasjonen hva som skjer – før det er for sent.

Digitalisering har ført til store ferdighetsgap rundt bedrifters IT-sikkerhet. Det kreves ny kompetanse hvis IT-avdelingen ønsker å følge med på de mer og mer avanserte cybertruslene. Å outsource oppgaven til sikkerhetsfagfolk sparer ressurser og lar selskaper fokusere på sine kjerneoppgaver.

Pedabs sikkerhetsteam hjelper organisasjoner med å kartlegge sikkerhetsgap, få kontroll over data over hele IT-infrastrukturen og skille reelle trusler fra falske positiver.

Vår sikkerhetsdivisjon fokuserer på teknologier og prosesser som bemerkelsesverdig reduserer digital risiko. Bedrifter må kunne oppdage kritiske hendelser og uvanlige mønstre i sine systemer, nettverk, miljøer og enheter så snart som mulig. Cybertrusler er farlige og kan få fatale konsekvenser for selskaper og deres omdømme.

Bedrifter kan outsource den viktige oppgaven til spesialtrente og sertifiserte sikkerhetseksperter. Les mer om vårt Security Operation Center (SOC) her. Vårt sikkerhetsteam har som mål å beskytte din bedrift, deres omdømme, ansatte og kunder.

DETTE TILBYR VI

Pedab Security tilbyr følgende tjenester:

white decorative stripes white decorative stripes

"Avhengig av hvor digitalt utsatt et selskap er, er det ledergruppens ansvar å sikre at organisasjonen har kunnskap om risikoer i IT-systemer, og hvordan de kan forhindre dem."

Henning Gaalaas, Sales Manager Security, Pedab Norway

Digital risiko 2020-2025

Malware, ransomware, social engineering og phishing er de vanligste nettangrepene som kan påvirke bedrifter. I dag, med cyberkriminelle som benytter seg av hackingverktøy og ulike teknikker, har IT-sikkerhetsavdelingene en enorm utfordring. I de mest vellykkede hackerangrepene vil ikke selskaper merke innbrudd, eller at noen roter seg rundt i datasystemene sine.

For å kunne beskytte seg mot digital risiko bør selskaper være klare over at:

  • Brannmurer og antivirus gir en grunnleggende sikkerhet i enhver virksomhet, men beskytter ikke mot komplekse sikkerhetstrusler. For å redusere risikoen til et minimum og være i forkant, må selskaper i dag beskytte selskapet på et høyere nivå enn bare noen år tilbake.
  • Ansatte mangler bevissthet: Mange nettangrep utnytter de ansattes manglende bevissthet om phishing og andre metoder som for eksempel social engineering som er utviklet for å stjele sensitiv informasjon, for eksempel passord og tilgangskort / koder.
  • AI og maskinlæring vil drive de fleste cybersikkerhetsinnsatsene: Kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer kan brukes for å akselerere hendelsesdeteksjon og respons, identifisere og kommunisere risiko for virksomheten og gi situasjonsbevissthet for ledere for å få et helhetlig syn på sikkerhetsstatusen . AI brukes av omtrent 87 prosent av amerikanske fagfolk innen cybersikkerhet, og 34 prosent av sikkerhetspersonell er nå helt avhengige av maskinlæring, ifølge en Cisco-rapport.
  • Mer etterlevelse og rapportering: De juridiske kravene til IT-rapportering og IT-overvåking vil utvilsomt øke de kommende årene. Et viktig prinsipp i den nye europeiske databeskyttelseslovgivningen (GDPR) er at informasjon om behandling av personopplysninger blir gitt på en tydelig måte og ikke blir gjemt bort. Dette betyr at IT- og sikkerhetsteam må være forsiktige med hvordan data blir samlet inn, behandlet, lagret og slettet.
  • Digitalisering har ført til store kompetansegap rundt bedrifters IT-sikkerhet: Det kreves ny kompetanse hvis IT-avdelingen i selskaper ønsker å holde tritt med de mer og mer avanserte cybertruslene. Å outsourcing oppgaven til sikkerhetsfagfolk sparer imidlertid ressurser og lar selskaper fokusere på kjerneoppgavene.