Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes
IT-sikkerhet

Mail Protection

Gjør dine ansatte
til en del av
sikkerhetsteamet

Etter hvert som phishing angrep blir mer og mer sofistikerte, krever det mer av dine ansatte. Det er ikke nok å si «ikke trykk på mistenkelige lenker». Phishing e-poster er nå så like e-poster fra dine faktiske kollegaer, samarbeidspartnere eller andre i ditt nettverk at det er lettere enn noen sinne å gjøre en feil.

Hvis man forventer at tekniske løsninger skal blokkere 99 prosent av alle spam og phishing e-post, er det fortsatt en prosent igjen. Mengden e-poster sendt daglig har økt dramatisk de siste årene, det samme har phishing angrep. En prosent av et stort tall, er fortsatt svært mange e-poster. Menneskene har derfor blitt en viktigere faktor i sikkerhetsinfrastrukturen som skal avverge cyberangrep.

 

 

90% av sikkerhetsangrep
involverer en
menneskelig feil

 

Tjenestens funksjonalitet inkluderer:

  • Med kun et tastetrykk kan ansatte sjekke om en mail er trygg å åpne.
  • Ansatte slipper å involvere IT avdelingen.
  • IT avdelingen får hjelp, istedenfor å bruke tid på å avklare om mailen er en trussel eller ei.
  • Enkel implementering: Alle ansatte får tilgang på løsningen allerede på første dag.