Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes
IT-sikkerhet

Pedab Security Operation Centre (SOC)

Grunnsteinen i Pedab Managed Security Services

Pedab Security Operation Center (SOC) er en Managed Security-tjeneste (MSS) som identifiserer de mest kritiske hendelsene i selskapets systemer, nettverk og databaser.

SOC er grunnsteinen i våre sikkerhetstjenester.  Fra vår SOC skapes, opereres og forvaltes det markedsledende sikkerhetstjenester, designet for enkel adopsjon av våre kunder.

Vi har tatt det inn over oss at selv mindre bedrifter har behov for komplekse sikkerhetsløsninger, uten å ha en stor IT avdeling. Vi mener at alle bedrifter, uansett størrelse, fortjener de beste løsningene på markedet.

Fra vår SOC leveres det kontinuerlig sikkerhetsovervåking, analyse av hendelser, rådgiving og kartlegging av sårbarheter og trusler. Vi er en forlenget arm av din IT-avdeling og denne tilliten tar vi svært alvorlig. Vi lar kundene fokusere på sine kjerneområder – mens vi følger med og varsler hvis det er nødvendig.

Vi hjelper deg med å sikre at dine sikkerhetskomponenter fungerer som avtalt, gir deg synlighet i hva som skjer i dine systemer og infrastruktur. En våre kjerneverdier er å avdekke feilkonfigureringer, sårbarheter og trusler slik at disse kan fikses før skader oppstår.

Vi har et team med dedikerte, løsningsorienterte senior analytikere og driftsmedarbeidere med forskjellig bakgrunn. Vi har stort fokus på kursing og sertifisering av våre medarbeidere – som vi vet kommer til kundene til gode.

Vi lukker ikke service-tickets, vi løser problemene. Vi skjønner at det ikke er en enkelt tilnærming til rapportering og kundeinteraksjon. Vi tilpasser oss dine prosesser og arbeidsmetodikk – vi er her for deg.

 

Er din bedrift sikret mot dataangrep?

Nøkkelegenskaper

  • Deteksjon av sårbarheter og reduksjon av falske positive alarmer
  • Deteksjon av unormal atferd i infrastrukturen
  • Visibilitet i infrastruktren og dokumentasjon på dine forsvarskomponenter
  • Vi skalerer til både små og store bedrifter
  • Smidig og enkel integrasjon med eksisterende løsninger
  • Tilgang til vårt team av sertifiserte sikkerhetsanalytikere som kjenner dine behov

Les mer om Pedab SOC her

white decorative stripes white decorative stripes

TUSSA IKT - TAR FULLT ANSVAR FOR KUNDENES IT-SIKKERHET

En spesiell utfordring med å drive virksomhet over hele verden er at tapet av omdømme på grunn av sikkerhetsmangel og datatap har så stor innvirkning. Mange konkurrenter og nye kunder som orienterer seg mot gode referanser gir lite slingring for negative hendelser som sikkerhetsbrudd.

- Norodd Dyrhovden, Tussa IKT

Les historien
Henning Gaalaas

Sales Manager, Security

Terje André Olsen

MSS Manager