Pedab UEM

Unified Endpoint Management er et verktøy som sørger for at man har ett felles administrasjonsgrensesnitt på tvers av mobiler, PCer, tablets og andre enheter. Det er en evolusjon og erstatning for det man før kalte Mobile Device Management (MDM) og Enterprise Mobility Management (EMM).

MDM er styring og administrasjon av den fysiske enheten, mens EMM åpner opp for informasjonsstyring, BYOD applikasjonsstyring og innholdsstyring. UEM er summen av dette, men har i tillegg funksjonalitet for å administrere andre endepunkter fra en administrasjonsplattform. Disse endepunktene kan være stasjonære PCer, printere, IoT enheter eller lignende.

UEM gir mulighet til å administrere, distribuere og sikre applikasjoner og innhold, mens du samtidig har oversikt over og kan sikre de fysiske enhetene. Dette skjer på tvers av plattformer og type enheter.

 

Bilde tatt over skulderen på en mann som holder i en telefon og ser på en datamaskin.

Hva er Pedab UEM?

Vår UEM løsning er bygget på IBM sin UEM plattform. Dette er en skyløsning laget for enklest mulig administrasjon, bredest mulig plattform og applikasjonsstøtte, sømløs integrasjon med eksisterende infrastruktur. Den skalerer fra 10 til 100 000+ enheter.

En av de unike funksjonene vi kan tilby er kognitiv analyse og innsikt med IBM Watson. Dette gjør det enklere å administrere endepunkter og applikasjoner, spesielt med tanke på sikkerhet, patching og riktig konfirgurasjon.

Les mer om Pedab UEM her.

 

Ønsker du å lære mer?

 

Ole Henrik Kaasa

 

Ole Henrik Kaasa
Business Unit Manager, Pedab UEM
Finn meg på LinkedIn
Telefon: +47 930 16 817
E-post: ole.henrik.kaasa@pedab.no