Data og analyse

Data og analyse

Analyse av data handler om å omforme tilgjengelige og relevante data til verdifull og forretningskritisk informasjon. Ved hjelp av analyse får du mye bedre og klarere innsikt i virksomheten og dermed blir mer konkurransedyktig. Du får en mye større forståelse for risiko og kan proaktivt jobbe for å minimere disse.

Vi i Pedab har jobbet med dataanalyse i mer enn 10 år. Basert på vår lange erfaring, bred produktserie og vellykkede kundeløsninger kan vi, basert på unike behov, veilede våre partnere og kunder om hvilke løsninger er mest egnede og mest effektive. Dette er med en vedvarende fleksibilitet som gjør det mulig å bytte over tid, samt mulighet til å enten tilby løsninger med lisenser eller som en tjeneste eller en kombinasjon av begge.

  • Vi anbefaler løsninger basert på kundens krav og ønsker
  • Vi tilbyr tradisjonell videresalg av lisenser som bundling i våre egne pakkede løsninger
  • Du får tilgang til vår kompetanse rundt leverandører, produkter og partnerprogrammer

Pedabs softwareteam består av selgere og eksperter med alle spisskompetanse og erfaring med å selge software gjennom vår kanal av partnere til sluttkunden. Vi følger våre partnere gjennom hele reisen, fra prising til grundig forståelse av leverandørens ulike lisens- og partnerprogrammer. Dette er høyt verdsatt av våre partnere som ofte kan oppfatte lisensverdenen som noen ganger komplisert og vanskelig å håndtere.


Khoa Tran

Khoa Tran

Salgsdirektør

Finn meg på LinkedIn

Telefon: +47 959 19 691

Send e-post