Sikkerhet

Sikkerhet er en del av kjernevirksomheten

Sikkerhetsarbeid blir stadig en mer integrert del av kjernevirksomheten. Fokuset har skiftet fra brannmurer og antivirus til å inkludere den interne informasjonshåndteringen, datastrømmer og forretningsprosesser. Vi jobber mer proaktivt i dag sammenlignet med tidligere.

Markedet for cybersikkerhet vokser betydelig raskere enn IT-markedet generelt. Veksten vil også bli høyere jo mer strategisk området er. Av de nye disruptive teknologiområdene er sikkerhetsutfordringene størst innenfor IoT. AI er et godt verktøy for å sikre system, men på den andre side brukes det også av hackere for angrep av systemer. Det er viktig at cybersikkerhetsarbeidet ledes strategisk med forretningsmessige mål parallelt med tung teknisk ekspertise.


Henning Gaalaas

Henning Gaalaas

Sales Manager, Pedab MSS

Finn meg på LinkedIn

Telefon: +47 905 31 357

Send e-post