Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes

Storage

Storage

Riktig lagring av data er en kritisk komponent i moderne datasentre. Våre lagringsløsninger gir infrastrukturen og verktøyene som er nødvendige for å lagre, beskytte og administrere data effektivt. Med utviklende teknologier og sikre løsninger gjør lagring organisasjoner i stand til å utnytte potensialet i dataene deres og drive innovasjon i den digitale tidsalder. Vi i Pedab kan tilby ulike løsninger tilpasset dine behov og skape en løsning som tar vare på din mest verdifulle eiendel.

Fra tradisjonelle lokale lagringssystemer til skybaserte løsninger, gir infrastrukturen som trengs for å huse og organisere data. Det sikrer datatilgjengelighet, tilgjenglighet og integritet, slik at organsisasjoner kan ta informerte beslutninger, drive innovasjon og møte regulatoriske krav.

Vi har få leverandører for å kunne spesialisere oss på våre løsninger, samt alltid gi de beste alternativene for dine behov.

quote

Kontaktpersoner Infrastruktur

Bjørn-Ove Eng

SOLUTION SPECIALIST IBM HARDWARE

Marius Midtskogen
Marius Midtskogen

Solution Specialist IBM Hardware

Helle Dahlberg
Helle Dahlberg

Solution Specialist IBM Hardware

Henrik Schive
Henrik Schive

Sales Manager Infrastructure Development