Hva søker du etter?

Blogg

Tar fullt ansvar for kundenes IT-sikkerhet

21 juli, 2021

Tussa og Pedab med unik sikkerhetstjeneste for næringslivet i Møre og Romsdal.

«Det er lenge siden brannmurer og spamfiltere ga sikkerhet mot dataangrep. Dagens trusselbilde handler om helt andre ting, og det har vi tatt konsekvensen av.» Ordene kommer fra Norodd Dyrhovden, salgs- og produktsjef i Tussa IKT, som tilbyr kommunikasjons- og IT-tjenester til næringslivet i søndre Sunnmøre.

Tussa har kunder over hele landet, og en tung satsing på fiber har styrket posisjonen ytterligere overfor det regionale næringslivet. Mange av kundene tilhører næringer som arbeider internasjonalt med forgreninger til mange land og tilsvarende store sikkerhetsutfordringer. Rederier, marine teknologivirksomheter, møbelindustri, fisk og finans er typiske næringer hvor data går frem og tilbake over landegrensene. Tegninger, designløsninger, planer, avtaler og strategier suser bokstavelig talt mellom kontorene, og frykten for at data skal gå tapt eller havne på avveie er til å ta og føle på. IT-kriminalitet er ikke lenger en teoretisk risiko, men noe som rammer bedrifter over hele verden hver eneste dag, ofte med katastrofale følger.

«Vi så etter hvert at stadig flere av kundene våre ikke tok eget ansvar for IT-sikkerheten, men overlot mer og mer av ansvaret til oss,» forteller Dyrhovden. «Vi gjorde selvfølgelig så godt vi kunne med brannmurer, spam-filtere og slikt, men med stadig flere og mer kompliserte sikkerhetsutfordringer måtte vi innse at vi ikke fikk tak i det store trusselbildet. Vi manglet den tunge kompetansen til å bygge ut en mer integrert løsning, spesielt innenfor dataanalyse, og vi begynte å lete etter en partner på sikkerhet.»

Henning Gaalaas er salgssjef i Pedab MSS. Eller Managed Security Service. På Pedab-norsk betyr det noe i retning av «Vi bygger opp sikkerhetsløsningen din, overvåker og logger datatrafikk, sørger for at alle uregelmessigheter blir registrert og at reelle trusler blir analysert og rapportert.»

Gaalaas vet det meste og mener mye om norske bedrifters forhold til datasikkerhet. «Det skumleste er at så mange ikke har noe bevisst forhold til sikkerhet i det hele tatt. En brannmur her, et antivirusprogram der og enkle passord … og man tenker at det vil jo helst gå bra. «

I virkeligheten er norsk næringsliv under konstant angrep, og uten effektive, integrerte sikkerhetssystemer vil man ikke engang merke et innbrudd. Datakriminalitet oppfører seg ikke som vi er vant til ellers i livet. Ingen knuste vinduer, ingen oppbrutte dører. På overflaten vil alt se ut som før, selv om fremmede sitter med tilgang til hele virksomhetens datatrafikk.

«Og det er her vi kommer inn,» fortsetter Gaalaas. «I Tussas tilfelle har vi bygget en løsning som overvåker kundens infrastruktur og fanger opp uregelmessigheter i logger og datatrafikk. Systemet identifiserer ekte trusler og neglisjerer falske alarmer. Og våre analytikere tar hånd om de ekte, melder fra og rydder opp sammen med Tussas egne medarbeidere.»

Hjertet i dette systemet er Tussas nye datasenter, et moderne, miljøvennlig anlegg som ble ferdigstilt i 2015. «Det kanskje aller viktigste – i tillegg til selve sikkerhetssystemet – er at alle data for alle våre kunder befinner seg her, i Norge. Ingen ting forlater landet. Ikke bare føles det bedre for kundene, men det innebærer også en reell reduksjon av risiko,» supplerer Norodd Dyrhovden før han fortsetter: «Dette har blitt en veldig bra løsning, både for oss og kundene våre. Det tette, løpende samarbeidet med Pedab gjør løsningen lett å forstå, lett å demonstrere og lett å selge. Vi er selvfølgelig åpne om Pedabs rolle i samarbeidet – at det er de som står for det tunge analysearbeidet. Vi er uansett kundens leverandør, vi har den løpende kundekontakten, og når Pedab rapporterer om uregelmessigheter, er det stort sett vi som følger opp overfor kunden. Nettopp fordi vi kan løse mange utfordringer på kort varsel, og rykke ut 24/7 om nødvendig, opplever kundene en ny nærhet til oss som IT-leverandør, ikke minst på sikkerhet.»

Begge parter virker strålende fornøyd med samarbeidet så langt. Gaalaas fremholder samarbeidsprosessen som spennende, morsom og uformell, mens Dyrhovden peker på en prosess preget av gjensidig tillit og en idé om at samarbeid skaper business for begge parter og verdiøkning for Tussa sine kunder. «Dessuten,» avslutter han, «på grunn av dette har vi fått kunder vi ellers aldri ville fått, og Pedab har fått et mildt sagt glitrende case for sine sikkerhetssystemer.»

Om du ønsker å lære mer om Pedab MSS, er du velkommen til å kontakte oss.