Hva søker du etter?

Blogg

Telemedisin: – Fremtidens pasientovervåkning inntar helsevesenet

21 juli, 2021

Tenk at du har en kronisk lidelse, kols, diabetes eller hjertesvikt, og har behov for regelmessig medisinsk oppfølging. Tenk å kunne få det nødvendige fagmedisinske tilsynet hjemme hos deg selv, hver dag. Tenk hvilken trygghet det ville være å vite at din helsetilstand kunne overvåkes og vurderes hver eneste dag uten at du måtte oppsøke lege eller legges inn på sykehus.

Dette er hva som skjer ute i helse-Norge akkurat nå. Hver dag får stadig nye pasienter tilbud om telemedisinsk oppfølging fra helsetjenesten i sin kommune.

Siemens Healthineers leverer et system for oppfølging av pasienter med ulike kroniske lidelser hvor pasienten selv avgir regelmessige rapporterer om sin helsetilstand direkte til kommunens helsepersonell.

Thorvald Floden hos Siemens Healthineers forklarer: «Hele greia kommer i en koffert som inneholder et nettbrett og det som behøves av måleutstyr, f.eks. pulsoksymeter, blodtrykksmåler, blodsukkermåler, vekt eller tempmål. Hjemmesykepleien leverer kofferten hjemme hos pasienten og sørger for opplæring, som i parentes bemerket er en svært enkel affære, fordi systemet er intuitivt og har et oversiktlig brukergrensesnitt.

Alt utstyr er ferdig satt opp, så pasienten går inn på nettbrettet, som avtalt med helsepersonellet, og besvarer et antall kontrollspørsmål rundt temaet «Hvordan føler du deg i dag?». For en kolspasient kan det for eksempel handle om hvorvidt pasienten føler seg slappere, har mer slim, er mer andpusten o.l.

             Siemens Healthineers suitcase         Skjermbilde 2019-06-19 kl. 08.57.30

I tillegg til å svare på spørsmål, vil pasienten bli bedt om å bruke noe av måleutstyret, hvorpå måledata og svar blir oversendt systemet. Sentralen får opp pasientens svar og verdier og vil om nødvendig ta kontakt med pasienten på telefon eller videokonferanse. Ev. kan de også rekvirere legebesøk eller ambulanse.»

Pedab har designet og levert UEM-systemet (Unified Endpoint Management), som er det sentrale verktøyet som styrer bruken av nettbrettet. Det aller viktigste har vært å gjøre bruken så enkel som mulig for pasienten. Det betyr at nettbrettet er dedikert til dette ene formålet, og kan dermed ikke brukes til nettsurfing eller noe annet. Videre betyr det at brukerne bare ser akkurat det de trenger – her forekommer ingen tekniske utfordringer eller kompliserte prosedyrer. Når brettet er meldt inn i systemet, er det klart til bruk og pasienten kan begynne å rapportere inn til kommunens sentrale helsetjeneste.

Datasikkerheten blir ivaretatt ved at appen som brukes i systemet sender alle kryptert til datasenteret, og ingen data bli liggende lokalt på nettbrettet hos pasienten.

For tiden er mange nettbrett i bruk ute hos pasienter, og antallet vokser raskt, etter hvert som kommuner og andre ser potensialet. Thorvald Floden fortsetter: «Utviklingen er eksplosjonsartet, og stadig nye kommuner kommer til. Foreløpig nøyer systemet seg med å monitorere sykdom. I fremtiden vil vi helt sikkert se en AI-komponent som for eksempel vil kunne forutse behovet for sykehusinnleggelse av pasienten. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva et slikt system vil kunne gjøre i fremtiden!»

Flere kommuner i Agder er godt i gang med å teste ut telemedisinsk oppfølging av pasienter med kronisk sykdom. Besparelser for hele kjeden.

Les mer om prosjektet på telma.no. I Danmark bruker de samme system, og har kommet noe lenger. TeleCare Nord (Nord-Jylland) har dokumentert store besparelser ved å følge opp pasienter på denne måten – Les mer her.