Hva søker du etter?

Blogg

– Vi har brukt denne plattformen i over 20 år. Det er en god grunn til det

14 september, 2021

For de fleste av oss er det naturlig nok veldig viktig at våre banktransaksjoner, kontoer og  forsikringer blir ivaretatt på en mest mulig sikker og effektiv måte. Vi er nødt til å kunne stole på bank- og forsikringsbransjen.

Og da trenger denne bransjen teknologier som fungerer, og som leverer pålitelig ytelse hver dag hele året.

Dette er et tema Bjørn Morønning er veldig godt kjent med. Han har jobbet med systemutvikling for forsikringsbransjen i over 30 år, og mesteparten av den tiden har han vært kjent med den såkalte AS/400-plattformen til IBM, som etter hvert også ble kalt Power Systems – og som kommer med en ny generasjon i år.

Velkjent og velfungerende teknologi

Morønning har jobbet med IT og forsikring siden 1993, og i 1999 var han med og startet Eika Forsikring AS, et selskap i  Eika Gruppen, som eies av 55 norske lokalbanker. Der er han sjef for IT-drift, og sverger fremdeles til den samme plattformen.

– Da vi startet Eika Forsikring, startet vi med helt blanke ark. Vi anskaffet forsikringsapplikasjonen NICE, og startet med null kunder, null forsikringer og null i premieinntekter, sier han.

– I løpet av de siste 21 årene har vi økt til 230.000 kunder og 800.000 forsikringer, og en omsetning på drøyt 3 milliarder. Vi er cirka 1500 aktive rådgivere som bruker kjernesystemene våre.

Dette betyr at det håndteres veldig mye data, og mengden øker stadig, ettersom det kommer nye kunder og nye oppdrag til. Samtidig er det svært viktig at driftskostnadene holdes lave.

Penger spart

– Vi har hele denne tiden holdt oss til POWER-systemene. Fordelen med plattformen er at du kan bruke applikasjoner underveis i hele selskapets kretsløp. Om noe ikke strekker til, øker vi funksjonaliteten. Når vi tar i bruk nye versjoner av operativsystemet, eller endrer plattform eller bytter maskinvare, slipper vi ekstrakostnader forbundet med lisenser eller oppgraderinger.

– For oss har dette rett og slett gjort IT-kostnadene og driftskostnadene våre veldig lave i løpet av alle disse årene. I forsikringsbransjen pleier vi å si at for hver inntektskrone du får inn, må du dekke inn de kostnadene du har, dekke inn de skadene som må erstattes til kunden, og summen på disse skal helst være på under en krone. Når vi har en såpass rasjonell drift som vi har, kan vi holde forholdsvis lave priser, men samtidig drive økonomisk forsvarlig.  Overskuddet investeres i bedre kundeopplevelser og gjør at lokalbankene kan bidra i sine lokalsamfunn.

Bjørn Morønning viser også til at POWER-plattformen er veldig fleksibel og skalerbar. Det er aldri noe problem å henge med på nye applikasjoner, nye verktøy, nye standarder eller nye krav fra myndighetene.

– Det er åpent og skalerbart. Vi kan ta i bruk alle kjente og aksepterte standarder. Vi er selvsagt også veldig opptatt av sikkerhet innenfor forsikring, og vi vet at dette er en veldig sikker plattform. Vi kjenner ikke til noen tilfeller av virus eller andre sikkerhetsproblemer. Samtidig er alt tilpasset GDPR og tilsvarende krav, sier han.

Eika Forsikring fant ingen bedre alternativer

Det var faktisk slik at Morønning og Eika Forsikring på et tidspunkt vurderte å bytte leverandør av plattform og system. Det viste seg å være lettere sagt enn gjort.

– Det ble et stort prosjekt med veldig mange involverte. Vi brukte halvannet år på å gå gjennom potensielle plattformer og applikasjoner. Vi startet med å se på flere titalls, og endte opp med fire leverandører. Vi gikk skikkelig grundig til verks. Men det viste seg at risikoen var for stor. Funksjonaliteten var ikke på plass, og vi var ikke trygge på de andre plattformene.

– I tillegg til usikkerhet knyttet til nye applikasjoner og plattform, viste beregninger at et prosjekt med å etablere og migrere til en ny plattform ville bli svært tidkrevende og uforsvarlig kostbar. Etter en grundig evaluering valgte vi å fortsette med den suksessfaktoren som AS/400 hadde vært for oss i alle år, sier Bjørn Morønning.

Også komplekse prosjekter som flytting av hele infrastrukturen til et nytt datasenter blir smidige når man har gode løsninger og gode partnere. Da Eika skulle flytte serverne sine fra Fjellhallen på Gjøvik til Tussas datasenter, ble hele prosessen gjort på en helg. 

– Vi har en ganske innfløkt infrastruktur, men vi flyttet hele riggen vår i løpet av en helg til datasenteret hos Tussa IKT med Pedab som driftspartner. Da vi skrudde på systemene på søndagskvelden var det ingen som hadde merket at noe var annerledes. Da var vi over på nye maskiner og hadde migrert alle data og applikasjoner. Det beviser også styrken med plattformen, forteller Bjørn Morønning.

–  Pedab flyttet Eika Forsikring sine applikasjoner og data fra ett datasenter til et annet. I tillegg til selve flyttingen ble løsningen installert på nyeste teknologi, på det tidspunktet POWER9. Godt samarbeid med avleverende datasenter sikret at vi fikk med alle dataene slik at alt var med da vi startet opp på nytt datasenter. Med leveranse av datakapasitet som skytjeneste, er det primære målet å ha sikker tilgang til systemene for brukere, og full integrering mellom forskjellige programmer og maskiner. All kommunikasjon og avhengigheter var kartlagt grundig, og nøye testet ut før dataene ble flyttet, gamle system ble stengt av og nye system ble startet opp.

– Applikasjonene var allerede testet på nyeste plattform, så prosessen med å migrere fra en generasjon POWER til nyeste teknologi innebar i grunnen bare å starte opp systemene. Og det virker slik det gjorde ved nedstengning av gammel plattform. Slik vil vi ha det!, sier Tore Thon, som leder infrastrukturdivisjonen i Pedab Norway AS.

Nye muligheter nærmer seg

En ny generasjon POWER-prosessorer står på trappene senere i år. Brukerne kan forvente en ytelsesøkning på så mye som 30 prosent.

–  Nok en gang lanserer IBM en ny prosessorgenerasjon, slik roadmap er forespeilet i flere år. Og nok en gang er det IBM som med POWER-arkitekturen utvikler og lanserer nyeste og beste teknologi. Vi som har vært med i bransjen en stund husker godt IBMs annonsering av kobber i prosessorene, SOI (silicon on insulator), de første Gigahertz-prosessorene og andre banebrytende patenter som nå er allemannseie. Med POWER10 lanseres 7nm-transistorteknologi, og vi har allerede sett IBM vise 2nm-teknologi, som vi kan forvente i kommende generasjoner.

 I generasjon over generasjon ser vi at POWER-arkitekturen legger til spesialiserte funksjoner for nye behov. Siste trend er alle spesialberegninger som kreves for kunstig intelligens. Da er det kjekt å kunne beholde alle eksisterende funksjoner for sine systemer, og så få integrert komponenter som håndterer de nye behovene inn i eksisterende løsning i stedet for å klatte på med nye spesialsystemer.

– Rosinen i pølsa? Det må være å få 30% ytelsesforbedring på kun ett hopp i modellrekken, uten å utløse behov for nye lisenser, langvarige migreringsprosjekter eller risiko ved å innføre nye standarder, avslutter Tore Thon.