Hva søker du etter?

white decorative stripes white decorative stripes
Pedab Security Operation Centre (SOC)

Sårbarhetsskanning

God sikkerhet starter med god oversikt

Identifiser dine sårbarheter

Sårbare systemer representerer ofte ukjent digital risiko. Sårbarhetsskanning kan dermed bidra til å lukke gapet mellom sikkerhet på papiret og sikkerhet i praksis. 

Vi hjelper deg med å være proaktiv ved å identifisere og mitigere sårbarheter før det er for sent. Sårbarhetsskanning leveres fra oss med og uten rådgivning knyttet til prioritering og forståelse av funnene i en sårbarhetsrapport.  

Sårbarhetsskanning er en rask og enkel måte å få oversikt over dine systemer og deres svakheter. Ofte vil enkle grep være nok for å holde angriperne ute.   

Vi anbefaler alle våre kunder å integrere synligheten av sårbarheter i en SIEM-løsning. Kunnskap om sårbarheter er avgjørende når du må bestemme om en bestemt alarm er falsk positiv eller ikke. Sårbarheter vil øke nøyaktigheten til analysene drastisk, og redusere tiden som trengs for å verifisere sikkerhetshendelser betydelig. 

En frittstående sårbarhetsskanner genererer ofte lange rapporter. IT-avdelingen har valget mellom å bruke mye tid på å identifisere reelle sårbarheter fra falske positiver, men i virkeligheten blir dette sjelden prioritert. I kombinasjon med en SIEM-løsning elimineres mye av dette. I Pedabs løsning kan du finne sårbarheter, og du vil se om sårbarheten er utnyttet eller en utnyttelse pågår. Vi gjør dette fordi vi korrelerer trafikkmønster ved sårbarheter. Bedrifter vil også se om sårbarheten er beskyttet av andre komponenter i infrastrukturen. Kombinasjon av sårbarhetsskanning og SIEM vil gjøre det lettere å prioritere hvor du skal investere sikkerhetsbudsjettet. Hvis selskapet ditt allerede har investert i en sårbarhetsløsning, integrerer vi den. Vår løsning støtter integrasjon med alle ledende sårbarhetsskannere på markedet. Alternativt kan vi med glede forklare deg hvordan vår egen sårbarhetsskanningstjeneste vil fungere i ditt miljø. 

Pedab leverer sammenhengende SIEM løsning og sårbarhetsskanning med og uten manuell analyse for leveranse i cloud og onpremise