Hva søker du etter?

Huawei

Pedab samarbeider med Huawei Enterprise Business Group (EBG) for å rette oss mot bedriftskunder. EBG er opptatt av å bringe det digitale til enhver organisasjon for en fullstendig tilkoblet, intelligent verden.

Huawei er et uavhengig, privateid selskap som leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). De har nesten 188 000 ansatte i de mer enn 170 landene og regioner de opererer i, hvor de betjener mer enn tre milliarder mennesker. Alt de utvikler og leverer til våre kunder er trygge og pålitelige produkter, og selskapets bedriftsrapport har vært konsistent i over 30 år. Med integrerte løsninger på tvers av fire viktige domener – telenettverk, IT, smarte enheter og skytjenester – er de opptatt av å bringe det digitale til enhver person, hjem og organisasjon for å få en fullstendig tilkoblet, intelligent verden.

white decorative stripes white decorative stripes

«Huawei Enterprise’s new positioning is to provide ubiquitous connectivity and pervasive intelligence to government and enterprise customers, together with our partners.» Qui Heng, President of Global Marketing, Huawei Enterprise Business Group

Huawei sin digitale plattform adresserer noen av kjerneutfordringene knyttet til en digital transformasjon, nemlig hvordan man kobler sammen de fysiske og digitale verdenene. Bransjeaktiveringsplattformen kobler IT- og OT-data, samler kapasitetene i ulike bransjer og akkumulerer kontinuerlig bransjekunnskap basert på bransjekrav. Det kobler også utviklere sømløst sammen for å akselerere innovasjon og lette den raske utviklingen av vertikale næringer.